FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

Едва една трета от българите са компютърно грамотни

Той отчете, че България продължава за поредна година да е на незавидното последно 27-мо място по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото (DESI) за 2020 г. По думите на председателя на АИКБ България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021г. Данните от Световната класация на дигиталната конкурентоспособност показват, че страната ни е на 52 място от общо 64 държави.

От направеното проучване се установява, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в областта на образованието и обучението и съответно заемат първите места (САЩ, Швеция, Дания, Норвегия, Хонг Конг).

Според Велев всеки български гражданин се нуждае от цифрови умения, за може да учи, работи, комуникира и за да има достъп до публични услуги онлайн. „Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния капацитет на България. Именно всичко посочено до момента ни води и към разработването на проекта „Развитие на дигиталните умения“. Проектът цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия“, обясни Велев.

Основните цели на проекта, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, са насочени към идентифициране настоящите дигитални умения на работната сила в 13 сектора и идентифициране на необходимите такива за ключови професии.

Икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: „Растениевъдство и животновъдство“; „Производство и преработка на месо и месни продукти“; „Производство на текстил и изделия от текстил“; „Производство на други трикотажни изделия“; „Обработка на кожи и производство на обувки“; „Производство на почистващи препарати“; „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; „Производство на машини и оборудване“; „Въздушен транспорт“; „Издателска дейност“; „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“; „Артистична и творческа дейност“ и „Ремонт на компютърна техника“.

По време на събитието стана ясно още, че в момента 90% от работните места изискват поне базови дигитални умения.

72% от предприятията в България притежават минимално технологично оборудване и софтуер, като през последната година и половина се увеличават инвестиции основно в компютърно оборудване и периферни устройства. 19% от предприятията притежават ключови технологии за развитие на бизнеса си и инвестират в нови технологии, а едва 9% са високотехнологични предприятия, които инвестират и се развиват непрекъснато.

„Една от причините за тази картина е липсата на квалифицирана работна ръка с необходимите знания и умения“, смята Велев.

Предстои да бъдат инвестирани 380 млн. лв. за подобряване дигиталните умения на населението. Сумата ще послужи за специфични обучения на близо 163 000 души, сред които заети и безработни. От Плана за възстановяване и устойчивост пък ще постъпят 400 млн. лв., които ще се използват създаване и развитие на базови дигитални умения. Така общият брой на хората, които ще се възползват от финансирането по тези два инструмента, може да надхвърли 600 000 души.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Вашият коментар

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!