FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

В Монтана обсъдиха състоянието и развитието на ВиК сектора в региона

Представители на местната власт в Берковица и кметове на общини в региона, които са и членове на Асоциацията по ВиК
Представители на местната власт в Берковица и кметове на общини в региона, които са и членове на Асоциацията по ВиК © Областна администрация – Монтана

На срещата, организирана от Ванина Вецина в качеството й на председател на Асоциация по ВиК (АВиК) – Монтана, участваха зам.-областният Латинка Симова, членове на АВиК, общински съветници от ОбС – Берковица, представител на местна гражданска инициатива от Берковица, служители наОбластна администрация – Монтана и АВиК.

Според мнението на участниците, водопреносната мрежа се нуждае от неотложна реконструкция и има необходимост от изграждане на канализационни колектори за включване към пречиствателни съоръжения за отпадни води, модернизация на вече изградените пречиствателни станции и построяване на нови. Това изисква значителни инвестиции, с които ВиК операторите не разполагат. През годините все повече се наблюдава тревожна тенденция за влошаване състоянието на ВиК сектора, свързана с чести аварии, чието отстраняване отнема много време и ресурси.

Ванина Вецина информира присъстващите, че от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е предвиден буфер от около 80 млн. лв. за финансиране на общински проекти за модернизация на ВиК мрежите в малки населени места (с под 10 000 е.ж.), които нямат достъп до еврофинансиране. Общините Лом, Монтана и Берковица не попадат в това условие, но останалите общини могат да се възползват.

В хода на дискусията стана ясно, че един от основните механизми за финансиране на инвестиции е чрез Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), но категорично изискване при кандидатстване е наличието на пълна консолидация на общините в границите на една обособена територия, която да бъде обслужвана от един ВиК оператор. В региона такава консолидация до момента не е постигната.

Присъствалите на срещата членове на Асоциацията изразиха пълната си подкрепа и готовност за поемане по пътя на консолидацията в областта, в името на предоставяне на качествени ВиК услуги.

Представителите на местното самоуправление в община Берковица изразиха опасенията си, че ако бъде постигната консолидация в областта, това ще доведе до увеличаване на цената на ВиК услугата в общината поради принципа за „единна цена“ в законодателството.

На територията на община Берковица към момента няма услуга „пречистване“, съответно тя няма да се дължи и да бъде включена при ценообразуването, отбеляза Ванина Вецина.

Стана ясно и че областите, в които няма постигната консолидация до момента, са 6 на брой, а именно: Монтана, Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик и Разград. Предвиденият последен срок, в който може да бъде получено финансиране по „ОПОС“ при постигане на съгласие за обединение на всички общини в една ВиК асоциация, е края на март 2022 г. Следващ регулаторен период ще е наличен след 2028 година.

Ако страните не постигнат взаимно съгласие с консолидацията в областта, то този въпрос ще бъде уреден до края на годината с приемането на новия Закон за ВиК. В него е заложено, че: „в границата на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите с ВиК инфраструктура, публична общинска и/или публична държавна собственост“.

Членовете на Асоциацията по ВиК изразиха опасенията си, че ако възможностите за финансиране на сектора в следващия програмен период бъдат пропуснати, то състоянието му ще се влошава, а потърпевши ще са всички жители от област Монтана. Отправен бе призив към представителите на Общинския съвет в Берковица и на местната гражданска инициатива, да положат усилия информацията да достигне до възможно най-много хора, живеещи в община Берковица, за да направи всеки своя информиран и осъзнат избор.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Вашият коментар

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!