FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

ГИТ с кампания за превенцията на мускулно-скелетните смущения на работното място

В национален мащаб акцентът на кампанията ще бъде върху инспекционната дейност и прилагането на превантивни мерки за ограничаване разпространението на този вид смущения. Предварително са избрани секторите, в които ще се извършват проверките. За България това са – строителство и хранително-вкусовата промишленост.

Инспекторите по труда преминаха обучение, за да се запознаят с начина за извършване на проверките в рамките на кампанията и с ръководство за оценяване качеството на оценката на риска от мускулно-скелетни смущения при различни видове работи, разработени от SLIC. Представени бяха и пилотни проверки, вече извършени в други държави.

Мускулно-скелетните смущения са сред най-често срещаните здравословни проблеми на работното място, които изискват и специално внимание. Според анализа на Националния осигурителен институт за лицата, които се възползват от програмата за профилактика и рехабилитация, почти 70% от всички са се включили заради проблеми с опорно-двигателния апарат. Мускулно-скелетните смущения водят най-често до заболявания, свързани с него. Рисковите фактори за появата на тези проблеми са много – от уморителните и болезнени положения на тялото, носенето или местенето на тежки товари до еднообразните движения. Те съществуват както в производството, така и в офиса. Най-често засегнатите части на тялото са: врат, рамене, шия, долна част на гърба, колене, китка и пръсти.

На сайта на Инспекцията по труда, в секцията „Дейност“, в рубриката „Информационни кампании“, подрубрика „Превенция на МСС – 2020 – 2022 г.“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/539 са публикувани и ще продължат да се публикуват полезни практически материали и информация, свързани с рисковете и превенцията на мускулно-скелетните смущения. Кампанията на Комитета на старшите инспектори по труда ще приключи в края на 2022 г. с публикуването на доклади от държавите членки относно проверките.

Следва да се има предвид, че законът задължава работодателите да предоставят на работещите необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове. Това условие би било изпълнено в най-висока степен, ако тази информация е постоянно достъпна и на разположение на работещите на обектите.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Вашият коментар

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!