FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

Забраняват хипермаркетите и шумните заведения в жилищни сгради

Не се разрешава в жилищни и в нежилищни сгради, които обаче се намират в жилищни зони да се извършват производствени и обслужващи дейности, при които се отделят прах, газове, шум, вибрации, миризми и други наднормени вредности.

В наредбата са посочени обектите, съоръженията и дейностите, които може да се разкриват в блокове и сгради в тези зони.

1. работилници за битови услуги до 2 работни места: шивашки, плетачни, обущарски, за тапицерия и ремонт на мебели без машинна обработка; за поправка на електрически уреди; за експресно парно гладене; за ремонт на велосипеди; за предпечатна подготовка; други сродни дейности;

2. приемателни пунктове за химическо чистене;

3. фотоателиета и лаборатории към тях; копирни центрове (ксероксни услуги);

4. бижутерски и часовникарски ателиета;

5. магазини за търговия с храни, с изключение на хипермаркети;

6. магазини за нехранителни стоки;

7. котелни инсталации за съответните сгради с височина на комина най-малко 5 m над околните сгради, намиращи се в радиус от 50 m и с ефективна шумозащита, както и стойности на отделяните вредни вещества съгласно Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.).

8. абонатни топлофикационни станции при спазване на нормите за проникване на шум, хидрофори с шумо- и виброзащита;

9. малки работилници за макаронени, захарни и сладкарски изделия (до 4 работни места, с нормирано работно време на дневни смени).

10. заведения за обществено хранене (при нормирано работно време) без участието на музикални състави и/или използването на електроакустични звукоизточници, генериращи еквивалентни нива на проникващ шум над допустимите норми

11. творчески ателиета (за художници, скулптори, керамици);

12. салони/центрове за красота, бръснаро-фризьорски и козметични услуги при недопускане на вредности в жилищната среда.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Вашият коментар

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!