FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

През 2023 година средната цена за наем на декар земеделска земя е 62 лв.

Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 25 лв., което е с 3.8% по – малко спрямо 2022 година. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, бележи повишение спрямо предходната година в Северозападен и Югозападен район, съответно с 4.8% и с 2.9%. Намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район, съответно със 7.5%, с 1.9% и с 4.5%. Цената, платена за наем/аренда за един декар ниви в Северен централен район, не се променя. И през 2023 г. най – висока средна цена за наем/аренда на един декар ниви остава в Североизточния район – 86 лева на декар.

През изминалата година е налице повишение в средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северозападен и Югозападен район спрямо 2022 г. Намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район. Средната цена за наем/аренда за един декар ниви в Северен централен район не се променя през 2023 година.

Средната цена на сделките с ниви в България бележи ръст с 12,5% през 2023 г. и достига 1 607 лв. за един декар. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2023 година достига 388 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 5.1%

Спрямо 2022 г. е налице повишение в цената на сделките с ниви в пет статистически района на страната: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район. Намаление на цената е регистрирано в Южен централен район.

НСИ отчита повишение в цената на сделките с ниви във всички статистически райони, с изключение на Южен централен район, където е регистрирано намаление с 4.1%. Най – висока е цената в Североизточния район – 2 500 лв. на декар, с 22.4% повече спрямо предходната година. В Северозападния район цената на сделките с ниви отбелязва повишение и достига 1 638 лв. на декар (със 7.4%), в Северния централен район – 1 761 лв. на декар (с 11.8%), в Югоизточния район – 1 185 лв. на декар (с 8.1%), в Югозападния район – 689 лв. на декар (със 7.2%).

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Вашият коментар

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!